NyheterTips om veckopeng och månadspeng

Tips om veckopeng för barn – lär dem spara

Det är bra att barn idag får lära sig pengars värde. Det kan de bara göra genom att få ett eget ansvar för en mindre summa pengar. Det ger dem en mycket bra grund för att kunna sköta sin ekonomi när de väl blir vuxna. Prata med ditt barn om vad som förväntas som motprestation till att de ska få en peng varje vecka eller månad. Ska de hjälpa till i hemmet, eller ska de spara undan en del av det som de får?

Prata pengar med dina barn

Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko-eller månadspeng. Det gör att de kan lära sig att hushålla med dem samt att de förstår pengars värde på ett bättre sätt. När de blir äldre, så kan summan de får ökas. Men då kan de få vara med och själva betala för saker som de vill ha.

Uppmuntra gärna dina barn att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare. Se även till att så långt det är möjligt låta bli att ge dem mer pengar om de gör slut på sina egna. Det så att de lär sig att hushålla med begränsade resurser.

Hur mycket ska man ge?

I genomsnitt så får idag ett svenskt barn som är 7 år runt 25 kronor i veckan. Från 10 års ålder så är det vanligt att gå över till månadspeng. Från att de är 16 år så brukar de flesta få sitt egna studiebidrag.

Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.

Ålder Månadspeng Veckopeng

7-10 100 25

11 160 40

12 200 50

13 300

14 400

15 450

16 800

17 1250

18 1250

 

Lär barnen om pengars värde

Barn och unga som får prata om och lära sig om ekonomi har det lättare. Om de får ta ett lagom ansvar för en egen summa pengar samt lär sig spara regelbundet kommer att känna mindre oro och stress kring ekonomi. Dessa barn kommer inte heller tjata på dig som förälder om pengar.

Det är bra att försöka prata enkelt om ekonomi och på ett lustfyllt sätt. Ju roligare barnen tycker det är, desto mer intresse kommer de ha av att sköta sin ekonomi.

Det är bra att prata om vad saker och ting kostar. Prata om vad mat och kläder faktiskt kostar. När barnet blir äldre så kan man även prata om att i ett hushåll så finns det räkningar som ska betalas varje månad. Samt att berätta hur det kan se ut mellan olika saker som nödvändiga kostnader, som mat och bostad och nöjen, som restaurangbesök och resor.

Berätta även för ditt barn hur man gör en budget för att ha koll på hur mycket pengar man får in och hur mycket pengar som går ut.

Lär barnen om sparande

Det är även viktigt att du tidigt tar upp med dina barn att det är viktigt att spara pengar. Ge gärna bra exempel som du själv gör. Berätta att sparande måste man göra om man vill göra roliga saker, som att åka på resa eller köpa något man vill ha. Berätta att ett sparande också gör att man klarar oväntade utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.

Några tips kring månadspeng:

  • Genom tydliga regler så minskar risken för missförstånd och bråk. Kom överens om vilka regler som gäller för månadspengen. Ska det finnas en motprestation, som att dammsuga hemma eller laga mat till familjen en gång i veckan?

  • Kom överens om vad månadspengen ska räcka till. Mobilsurf eller inte? Bara biobesök och fika eller även kläder? Vilken typ av kläder i så fall?

  • Du som får månadspeng, fundera igenom vad du vill göra med dina pengar. Vill du kanske köpa något dyrare som kräver att du sparar en del?

  • Du som får månadspeng: Har du gjort av med mer pengar än du tänkt eller köpt något du ångrar? Vad lärde du dig och hur kan du göra annorlunda nästa gång?

  • Prata pengar hemma. Vad kostar saker i er familj? Finns det något ni i familjen sparar till för att kunna göra tillsammans längre fram?

 

Spara pengar till ditt barn

Det är inte fel att ge ditt barn en god start i livet. Så innan barnet kommer upp i den åldern att han eller hon får veckopeng eller månadspeng så kan du ge en ekonomisk grund. Du kan påbörja ett sparande som de sedan själva kan ta över. Det är bra att i tidig ålder även diskutera med barnet om vad pengarna ska gå till eller användas för

Hur mycket ska du spara?

Det är bra att så tidigt som möjligt börja spara till ditt barn. Då det är ett sparande över tid, så behöver du inte lägga så mycket pengar per månad till att börja med, det kommer ändå att ge bra resultat. Har du flera barn är det bra att spara på enskilda konton.

Vilken typ av sparande ska du välja?

Du kan spara i eget namn eller öppna ett konto till barnet, i barnets namn. Det enklaste att börja med är ett vanligt sparkonto i den bank ni själva har konto. Om du sparar i ditt namn, så är det så att pengarna anses vara dina och det är du som disponerar över dem. Det innebär att du själv kan bestämma när barnet ska få pengarna. Komplettera även med ett testamente, i fall det värsta skulle ske, så att alla vet vems pengar det är på ditt konto.

Vill du spara direkt till ditt barn så behöver du öppna ett konto i barnets namn. Det sker på lite olika sätt beroende på vilken bank ni använder. De brukar ofta kontrollera vilka som är barnets förmyndare, oftast är det ju ni föräldrar. Båda föräldrarnas underskrift behövs då man öppnar kontot.

Ni som är barnets föräldrar måste bestämma om kontot ska disponeras av er gemensamt, vilket är det vanligaste när det finns två föräldrar, eller om ni vill kunna disponera kontot var och en för sig. När barnet fyllt 16 kan han eller hon öppna ett eget konto.

Att spara till ett barn är en långsiktig investering. Det finns flera olika sparalternativ att välja på.