Kontaktuppgifter

Vår kundtjänst är öppen: 9:00-17:00 (vardagar)

Kundtjänst: 08 – 12 44 60 10
Faxnummer: 075 – 75 75 043
E-post: info@viaspar.se
Adressuppgifter: ViaSpar Finans AB
Holländargatan 27, 113 59 STOCKHOLM
Bankkonto: Förmånstagare: ViaSpar Finans AB
Förmånstagarens adress: Holländargatan 27, 113 59, Stockholm, Sverige
Bank/Betalningsinstitut: Revolut Payments UAB
Bank-/betalningsinstitutets adress: Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Litauen
Organisationsnummer: 559010-8816

Använd ovanstående kontaktuppgifter för allmänna frågor.

Synpunkter, reklamation och klagomål

Har du några synpunkter eller förslag? Vill du göra en reklamation eller har du ett klagomål? Hör av dig! Vi vill gärna veta vad du tycker!

Synpunkter

Vi vill hela tiden förbättra och utveckla oss, och därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter, idéer och förslag. Skicka gärna dina synpunkter per e-post till info@viaspar.se och ange "Synpunkter och Förslag" som ämnes rad.

Reklamation och klagomål

Är du missnöjd med hur ViaSpar har skött ditt ärende, ber vi dig att reklamera det till vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Om du efter reklamationen fortfarande är missnöjd, ber vi dig att kontakta vår Klagomålsansvarig. För en snabb och korrekt hantering ber vi dig att framställa ärendet skriftligen. Beskriv utförligt vad du är missnöjd med, samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av kontoutdrag, tidigare korrespondens m.m. för att säkerställa att bakgrund och alla fakta framförs i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas på något av nedanstående sätt:

Meddelande från inloggat läge på hemsidan. Ange i ämnesraden: "Till Klagomålsansvarig".

Du kan även skicka vanligt brev, adresserat till:

ViaSpar Finans AB

Klagomålsansvarig
Holländargatan 27
113 59 Stockholm

Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos ViaSpar.

Om du inte är nöjd hur ditt ärende har hanterats av Klagomålsansvarig hos ViaSpar har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.

Du kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända dig till Konsumentverket, www.konsumentverket.se.