Investera

Med den nya tjänsten kommer du att få 10 % årlig ränta med möjlighet att få återbetalning av ditt kapital inom 14 dagar.

Med ViaSpar Finans AB kan du investera i företagslån i företag inom företagsgruppen. Dina investeringar i företagslån kommer som tidigare att användas uteslutande som finansiering för lån utfärdade av Via Conto och för utbyggnaden av JSC "VIA SMS group". Bolagets huvudsakliga tillgångar utgörs av räntebärande koncernlån.

ViaSpar accepterar för närvarande inga nya registreringar eller investeringar.