Om ViaSpar

ViaSpar erbjuder en internetbaserad låneplattform där investerare kan investera i företagslån.

ViaSpar Finans AB är ett helägt dotterbolag till ViaConto Sweden AB och en del av JSC "VIA SMS Group".

Om JSC "VIA SMS Group"

Med över 2 230 000 registrerade kunder och verksamhet i Sverige, Lettland, Polen, Tjeckien, Rumänien och Spanien är VIA SMS gruppen med sina dotterbolag en betydande aktör på konsumentkreditmarknaden. VIA SMS gruppens bolag tillhandahåller kredittjänster till den moderna konsumenten som ställer höga krav på flexibilitet, snabbhet och tillgänglighet. Allt fler konsumenter uppskattar den flexibilitet och servicenivå som erbjuds via bolagets avancerade mobila- och internetbaserade kreditlösningar. VIA SMS gruppens bolag utfärdar krediter för mer än 76 000 000 euro årligen och tillhandahåller kredittjänster under varumärkena VIA SMS, ViaConto och ViaKredit. JSC "VIA SMS Groups" uppgift är att äga och utveckla dotterbolagen samt svara för organisering av affärsverksamhet, utveckling och underhåll av datasystem, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i gruppens dotterbolag. 

VIA SMS gruppens senaste satsning  VIAINVEST är en enkelt navigerad peer-to-peer marknadsplats, registrerad i Lettland, som erbjuder säkra och transparanta investeringsmöjligheter för både privatpersoner och företag.

Gruppens finansiella rapporter finns att tillgå på www.viasmsgroup.com samt Nasdaq Baltic där gruppen har noterat sina obligationer.

ViaSpar Finans AB

Org nr 559010-8816
Holländargatan 27
113 59 Stockholm

ViaConto Sweden AB

Org nr 556819-6041
Holländargatan 27
113 59 Stockholm

JSC "VIA SMS Group"

Reg nr 40003901472
13. Janvara Street 3
LV-1050, Riga, Latvia