FAQ

Vi tycker att det är viktigt att du förstår hur sparande i ViaSpars konton fungerar och att du får svar på dina frågor innan du bestämmer dig för att bli kund hos oss. Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna från våra kunder om våra spartjänster. Hittar du trots detta inte svaret på din fråga, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel 08 – 12 44 60 10 eller e-post: info@viaspar.se

Hur ansöker jag om konto?

Ansök direkt via vår hemsida. Allt du behöver är en giltig e-legitimation. Ansökan tar bara någon minut att fylla i. Vi hämtar din folkbokföringsadress automatiskt.
Vår spartjänst är helt internetbaserad och det är inte möjligt att ansöka på annat sätt än med e-legitimation via vår hemsida.

Behöver jag e-legitimation för att ansöka om konto?

Ja, för att ansöka om konto behöver du ha en giltig e-legitimation. Mer information om E-legitimation hittar du här.

Vem kan ansöka om konto?

För att ansöka om konto behöver du vara myndig och folkbokförd i Sverige med fast adress, samt inneha en e-legitimation. Vi kan tyvärr inte hantera konton för minderåriga.

Hur sätter jag in pengar?

Insättningar görs via vårt Bankgiro 893-3160. Du måste ange ditt OCR nummer när du registrerar betalningen. OCR numret hittar du när du loggar in på Mina Sidor.

Gäller insättningsgarantin?

Nej, dina insättningar hos ViaSpar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

När kan jag se insatta pengar på mitt konto?

Vanligtvis sätter vi in pengarna på ditt konto samma dag som vi har mottagit insättningen från din bank. Det kan variera lite beroende på när på dagen du gjorde din betalning och när vi får information från Bankgirot om din inbetalning. Som regel ska det inte ta mer än 1-2 bankdagar från det att pengarna kommit ViaSpar tillhanda tills dess att du kan se pengarna på ditt konto.

Hur mycket kan jag spara?

Ditt totala sparande hos ViaSpar får som maximalt uppgå till 50 000 kronor. Skulle ditt totala saldo vid något tillfälle överstiga 50 000 kronor, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto.

Finns beloppsbegränsningar för insättningar?

Minsta insättning vid öppnande av sparkonto är 5000 kr. Om du därefter vill fylla på ditt sparkonto är minsta insättning 500 kr. Minsta insättning på kapitalkonto är 5000 kr. Sammanlagt får du dock inte sätta in mer än 50 000 kronor. Notera att beloppet gäller för alla dina konton tillsammans.

Hur fungerar Mina Sidor?

Du kan logga in på Mina Sidor med e-legitimation och se aktuellt saldo, räntesats, transaktioner och deklarationsuppgifter. Du kan se bl. a.:

  • Hur mycket pengar som finns på kontot
  • Insättningar och uttag under året
  • Aktuell sparränta
  • Intjänad ränta och avdragen skatt

 

Dessutom kan du begära uttag till föranmält konto, öppna nya kapitalkonton, uppdatera dina kunduppgifter och kommunicera med kundtjänst via säker anslutning.

Hur kan jag göra uttag från mitt Sparkonto?

Du kan begära uttag genom att logga in på Mina Sidor. Vi överför pengarna till ditt föranmälda konto i annan bank inom 3 bankdagar.

Hur kan jag göra uttag från mitt Kapitalkonto?

Du kan begära uttag genom att logga in på Mina Sidor. Vi överför pengarna till ditt föranmälda konto i annan bank inom 3 bankdagar. Observera att uttag från kapitalkonto innan bindningstidens slut medför en avgift på 3% av uttagsbeloppet (dock minst 300 kr).

Varför kan jag bara göra uttag till föranmält konto?

För din egen säkerhet betalar vi ut dina pengar till ditt föranmälda konto som du angivit vid ansökan. Vi kontrollerar att kontot tillhör dig och ingen annan. Behöver du ändra ett föranmält konto, är du välkommen att kontakta oss för att få information om hur du ska gå till väga. Du kan endast föranmäla ett konto i annan bank i Sverige där du står som kontohavare.

Kostar det något att öppna konto?

Nej, det är helt kostnadsfritt att öppna ett konto hos ViaSpar.

Varför ställer ni frågor om PEP, pengarnas ursprung mm?

Den 15 mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra banker, kreditmarknadsbolag, finansbolag och inlåningsbolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen innebär att vi måste kontrollera din identitet, till exempel när du vill öppna ett konto eller göra en transaktion, ställa frågor om pengarnas ursprung, samt göra en bedömning av risken för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds samt fortlöpande följa dina transaktioner.

För att finansiella företag inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Därför gör vi bland annat kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

Varför ställer ni frågor om PEP?

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi identifiera personer i politiskt utsatt ställning. Därför ställer vi frågan om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i samband med kontoansökan. 

Vad är PEP?
En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, alternativt är eller har varit en familjemedlem eller känd medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

Med viktig offentlig funktion avses:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
2. parlamentsledamöter
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

 Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor, samt föräldrar.