FAQ

Vi tycker att det är viktigt att du förstår hur sparande i ViaSpars konton fungerar och att du får svar på dina frågor innan du bestämmer dig för att bli kund hos oss. Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna från våra kunder om våra spartjänster. Hittar du trots detta inte svaret på din fråga, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel 08 – 12 44 60 10 eller e-post: info@viaspar.se

Vad förändras med ViaSpar efter 2021-12-31? 

Finns under mina sidor i inloggat läge.

Vad händer med mitt tidsbundna sparande?

Det kommer att överföras till investeringskonto.

Vad händer om jag inte vill överföras till ett investeringskonto?

Du kan när som helst ta ut ditt kapital helt kostnadsfritt.

Hur ansöker jag om konto?

ViaSpar accepterar för närvarande inga nya registreringar.

Finns det några nya avgifter?

Det finns inga avgifter alls! Uttag, insättningar, kontoadministration – allt är kostnadsfritt.

Hur sätter jag in pengar?

ViaSpar accepterar inte nya investeringar.

Är min investering säker?

Licensen att agera som betalningsinstitut innebär att ViaSpar kan förmedla mellan långivare och låntagare. Precis som tidigare kommer dina besparingar att placeras i vår koncerns bolagsexponering. Investerare bör vara medvetna om att investeringar i lån innebär risk och du kan potentiellt förlora ditt kapital!

När kan jag se utlånat belopp på mitt konto?

ViaSpar accepterar inte nya investeringar.

Hur mycket kan jag investera?

Ditt totala investeringar hos ViaSpar får som maximalt uppgå till 200 000 kronor. Skulle ditt totala saldo vid något tillfälle överstiga 200 000 kronor, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto.

Finns beloppsbegränsningar för investeringar?

Minsta investering vid öppnande av investeringskonto är 5000 kr. Om du därefter vill fylla på ditt Investeringskonto är minsta investering 500 kr. Minsta investering på investeringskonto är 5000 kr. Sammanlagt får du dock inte sätta in mer än 200 000 kronor. Notera att beloppet gäller för alla dina konton tillsammans.

Hur fungerar Mina Sidor?

Du kan logga in på Mina Sidor med e-legitimation och se aktuellt saldo, räntesats, transaktioner och deklarationsuppgifter. Du kan se bl. a.:

  • Hur mycket pengar som du lånat 
  • Investeringaroch uttag under året
  • Aktuell ränta
  • Intjänad ränta och avdragen skatt

 

Dessutom kan du uppdatera dina kunduppgifter och kommunicera med kundtjänst via säker anslutning.

Hur kan jag göra uttag från mitt Investeringskonto?

Du kan begära uttag genom att logga in på Mina Sidor. Vi överför pengarna till ditt föranmälda konto i annan bank inom 14 kalenderdagar.

Varför kan jag bara göra uttag till föranmält konto?

För din egen säkerhet betalar vi ut dina pengar till ditt föranmälda konto som du angivit vid ansökan. Vi kontrollerar att kontot tillhör dig och ingen annan. Behöver du ändra ett föranmält konto, är du välkommen att kontakta oss för att få information om hur du ska gå till väga. Du kan endast föranmäla ett konto i annan bank i Sverige där du står som kontohavare.

Varför ställer ni frågor om PEP, pengarnas ursprung mm?

Den 15 mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra banker, kreditmarknadsbolag, finansbolag och inlåningsbolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen innebär att vi måste kontrollera din identitet, till exempel när du vill öppna ett konto eller göra en transaktion, ställa frågor om pengarnas ursprung, samt göra en bedömning av risken för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds samt fortlöpande följa dina transaktioner.

För att finansiella företag inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Därför gör vi bland annat kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

Varför ställer ni frågor om PEP?

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi identifiera personer i politiskt utsatt ställning. Därför ställer vi frågan om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i samband med kontoansökan. 

Vad är PEP?
En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, alternativt är eller har varit en familjemedlem eller känd medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

Med viktig offentlig funktion avses:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
2. parlamentsledamöter
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

 Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor, samt föräldrar.