NyheterTa tag i ditt pensionssparande

Din kommande pension bygger på din lön och det du sparar själv. Även om det kanske är många år kvar tills du ska gå i pension, så är det aldrig för tidigt att börja tänka på det. Det kan vara bra att starta ett långsiktigt sparande med lite högre risk i början men också större chans till högre avkastning. Pensionen annars som utgår från din lön delas upp i inkomstpension och din premiepension (PPM). Förmodligen omfattas du också av någon form av tjänste- och avtalspension. Dock kan det vara en god idé att agera själv så att du får en bättre pension då den dagen kommer.

Det finns flera instanser där du kan spara till din egen pension och det på flera olika sätt. Det går bland annat att spara till pensionen via ett investeringssparkonto (ISK) eller en traditionell aktie- och fonddepå.

Viktigt att pensionsspara

Sparmål är viktigt att ha. Många har ett mål de sparar till som ligger närmare i tid, än vad pension gör. Som en resa eller en bil eller så. En del tänker att det inte är så viktigt att spara till pensionen när de är unga. Men det är faktiskt en bra idé att ha ett eget privat sparande till just detta. Har du inte något eget sparande är det inte säkert att du har så mycket pengar du skulle behöva när du slutar jobba.

Du kan börja smått, så att du i alla fall kommer igång så att säga. Det räcker med ett par hundralappar i månaden till att börja med. Sedan kan du öka ditt sparande allt eftersom. Vänta dock inte för länge. Det är bra att öppna ett extra investeringssparkonto just för ditt eget pensionssparande.

Pensionsspara på ett investeringssparkonto

En av fördelarna med investeringssparkontot att du inte behöver deklarera de affärer du gör. På ett sådant här konto är det nämligen en årlig schablonskatt på 0,42 % (2016) som är baserat på kontots värde.

Fördelar med ett ISK:

  • Ingen skatt på dina utdelningar

  • Ingen skatt vid försäljningar

  • Du behöver inte deklarera - det sköter sig själv

  • Det statliga investerarskyddet gäller

  • Möjlighet att rösta på bolagsstämmor

En nackdel med ett ISK är dock att du inte kan använda kontot att kvitta vinster mot förluster.

Hur kan du spara?

Du väljer en aktör som har ISK som sparande. Sedan kan du välja att göra enstaka insättningar eller sätta ett autogiro så att det drar varje månad in till det kontot. Du kan även då göra extra insättningar om du känner för det.

Fördelen med att månadsspara via autogiro är att du inte glömmer bort att spara. Pengarna dras och du har därmed dem inte på vanliga kontot och slösar bort dem på annat. Du köper inte vid ett enda tillfälle utan sprider köpen över tiden. Det är bra för då risker du inte att köpa just den dagen då kursen stod som allra högst.

Hur du sprider dina risker

Om du har långt kvar till pensionen så kan du ta ett sparande med lite mer risk, som även är lite högre avkastning på. Det som räknas dit är aktier eller aktiefonder räknas. På sikt har aktier visat ge den bästa avkastningen per investerad krona.

Det finns även färdiga aktieportföljer med mellan fem och tio aktier i som du kan spara i, hos de olika aktörerna. Sedan så kan du komplettera detta med andra fonder. Då sprider du ut dina risker i flera marknader. Är det nära tills dess att du ska börja ta av ditt sparande är det bra att minska risken. Det kan du göra i räntefonder eller genom att ha en del av sparandet i ett sparkonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Med ett investeringssparkonto blir ditt sparande enkelt att deklarera eftersom kontot schablonbeskattas. Du kan spara i aktier, fonder och färdiga portföljer på kontot. ISK schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året. Den aktör som du låter sköta detta åt dig kommer även att sköta alla rapporteringar till Skatteverket. Då slipper du själv redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Du betalar inte någon skatt på utdelningar på dina värdepapper.

Vad kan du spara på ett ISK?

Godkända värdepapper på ett ISK hos oss är de aktier och fonder som ingår i det sortiment som finns hos den aktör du väljer. Det går inte att ha onoterade aktier på ett ISK. Sådana aktier kan du lägga på en vanlig traditionell depå. På ditt investeringssparkonto kan du förvara kontanta medel i svenska kronor.

De som kan ha ISK är privatpersoner och minderåriga personer. Om det är så att ni är flera som vill spara tillsammans, som en slags aktieklubb så är det bättre att ha en vanlig traditionell depå.

För dina pengar och värdepapper på gäller statens investerarskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Så fungerar beskattningen på kontot

Skatten för ditt investeringssparkonto beräknas från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas på en fjärdedel av:

  • Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal

  • De pengainsättningar som gjorts till ditt ISK under året

  • Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Så här räknar man ut schablonintäkten:

Multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i in deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Schablonskatten för inkomstår 2019

Schablonskatten för inkomstår 2019 är 30 % av 1,51 %, dvs. 0,453 %.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Nackdelar med ISK

Det finns ett par nackdelar med att ha ISK. Det är att du behöver betala schablonskatten även de år du inte gjort några vinster eller avyttringar från din aktieportfölj. En annan nackdel är att du inte kan kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder du har på ditt investeringssparkonto.

Traditionell depå

Det går att pensionsspara på en vanlig traditionell depå. På en traditionell depå kan du ha fonder, noterade och onoterade värdepapper. När du har det så behöver du deklarera för dina enskilda affärer. Du kan göra avdrag för eventuella förluster i din deklaration.

Det går att öppna en traditionell depå hos olika aktörer som sysslar med just detta. Du ska då själv rapportera de köp och de försäljningar du gjort till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration. De som kan ha en traditionell depå är privatpersoner, minderåriga personer och juridiska personer.