NyheterSparande med hög ränta

Ett annat alternativ till ditt sparande – högräntekonton! Läs mer!

Svenskar sparar mer för varje år. Enligt statistik från SCB satte svenskarna in hela 25 miljarder kr på vanliga bankkonton under det första kvartalet i år. Det är den högsta noteringen sedan år 2007 då förmögenhetsskatten avskaffades. Personer som väljer att sätta in pengar hos storbanker riskerar att få väldigt låg ränta eller ingen ränta alls. Därför väljer många andra sparalternativ som till exempel börsen (aktier och fonder) eller finansmarknadsbolag där avkastningen är något större. Sedan finns det ännu ett sparalternativ dock för dem som vågar ta lite högre risk och det är inlåningsföretag. I dagsläget finns det många inlåningsföretag som erbjuder sparprodukter med hög ränta. Men vad innebär det?

Ett inlåningsföretag är helt enkelt ett företag som får ta emot inlåning från allmänheten. Pengar som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamget omfattas inte av insättningsgarantin. Och som högst får man som kund då sätta in 50 000 kr. Den lag som reglerar dessa företag är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Den största fördelen med att välja denna sparform är räntan. Sedan finns det också en viss risk eftersom insatta medel kan förloras i händelse av företagets obestånd. 

Det rekommenderas att man sprider sina tillgångar och risker och väljer flera olika sparalternativ samtidigt. Väljer man att spara en del av sina tillgångar på ett konto med hög ränta hos ett inlåningsföretag finns det flera olika val.

  • Fritt eller bundet sparande
  • Bindningstid – ja eller nej?
  • Fria uttag eller inte
  • Minsta och största insättning

Man kan helt enkelt anpassa denna form av sparandet till sina behov och sin ekonomi.

 

Källa:
https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/inlaningsforetag/