NyheterSkärpt amorteringskrav – så påverkas du

Den första mars i år infördes ett nytt amorteringskrav som innebär att hushåll med nya lån som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten, ska amortera en procent av lånet per år.
 

I november förra året har regeringen godkänd förslaget om ett förstärkt amorteringskrav. En av Finansinspektionens uppgifter är att förhindra obalans i svensk ekonomi. På grund av de höga bostadspriserna har många hushåll så stora skulder i förhållande till sina inkomster att detta kan ses som en riskfaktor. Förhoppningen är att man kan bromsa utlåningen till hushållen genom att skärpa det redan existerande amorteringskravet.
– Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder, sa finansmarknadsminister Per Bolund efter att förslaget godkändes av regeringen.


Omfattar nya lån
Det nya amorteringskravet infördes första mars förra veckan. Kravet innefattar inte gamla lån utan är för dem privatpersoner som ska ta ett nytt bolån, eller öka sin belåning för exempelvis renovering. Tar man ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster (före skatt), ska man amortera ytterligare en procent av lånet årligen utöver gällande krav. Det betyder alltså att som mest kan man behöva amortera tre procent varje år (tillsammans med det befintliga amorteringskravet). Enligt Finansinspektionen kommer ungefär 14 procent av alla nya bolånetagare att beröras av det nya kravet.  


Bankerna måste följa det skärpta kravet, men det finns möjlighet att bevilja undantag för exempelvis sjukdom.

Källa: Regeringen