NyheterHöjd pensionsålder – frågor och svar

Partierna är överens. Pensionsåldern blir högre. Och en anställd ska ha rätt att jobba kvar till 69 års ålder. Läs mer.


Den lägsta pensionsåldern kommer att höjas till 64 år. Det skriver Pensionsgruppen i ett pressmeddelande. I dagsläget är den lägsta åldern för uttag av allmän pension 61 år. Höjningen kommer att ske successivt mellan år 2020 och 2026. Dessutom kommer också åldern för att stanna kvar på arbetsmarknaden höjas till 69 år.

Nedan finner du svar på dina frågor om den nya pensionen.

Varför är pensionsåldern höjd?
Höjningen anses vara nödvändig för att pensionssystemet inte ska urholkas när vi lever allt längre. I takt med att vi lever längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa. Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot ett längre arbetsliv och därmed högre pensioner och mer resurser till välfärden, säger allianspartiernas fyra företrädare i Pensionsgruppen.

När ska man få ta ut sin allmänna pension?
Pensionsåldern kommer att höjas stegvis.
 - 2020 från 61 till 62 år
- 2023 från 62 till 63 år
- 2026 från 63 till 64 år

Vad innebär det att LAS-åldern höjs?
Det innebär att en anställd ska ha rätt att jobba kvar på arbetsmarknaden till 69 års ålder. Även detta kommer att höjas stegvis.
- 2020 från 67 till 68 år
- 2023 från 68 till 69 år

När höjs åldern för garantipension?
- 2023 från 65 till 66 år
- 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)
Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska omfattas av övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder.
 

Kommer man att orka jobba så länge?
Pensionsgruppen har faktiskt föreslagit att man ska satsa på arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för att människor ska få ett hållbart arbetsliv.
Pensionsgruppen skriver i ett pressmeddelande: Det krävs att arbetslivet blir mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. Det är nödvändigt att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen. För att nå ett hållbart arbetsliv, klara framtidens kompetensförsörjning och långsiktigt hållbara pensioner är möjligheten att ställa om under arbetslivet central. Det måste vara möjligt att byta bana flera gånger under livet. Även tidpunkten för inträdet på arbetsmarknaden är viktig.

Dessutom vill pensionsgruppen presentera inom kort en delegation som ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering.

Hur blir det med premiepensionen?
Även här blir det en förbättring. Man kommer att ställa högre krav på de fonder som ska finnas i systemet och dessutom kommer oseriösa aktörer att rensas bort.  Reglerna för AP-fonder kommer att moderniseras och så småningom vara mer hållbara.

Hur påverkas tjänstepensionen?
Avdragsreglerna för tjänstepension kommer att ses över.

Källa: Regeringen