NyheterEngagemang på jobbet - nyckeln till framgång

Medarbetarnas engagemang sägs vara nyckeln till framgång. Hur kan man då öka medarbetarnas engagemang och se till att behålla det?

Undersökningar från Gallup, ett av världens största globala opinions- och konsultföretag, visar att engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. Ju mer engagerade medarbetare är, desto bättre går det för företaget. Engagerade medarbetare trivs bättre på sin arbetsplats och med sitt liv. De är mer kreativa, presterar bättre kvalitet i jobbet och har även lägre sjukfrånvaro. Mer lönsamma och produktiva medarbetare leder till förbättring av företagets resultat, nöjdare kunder och att företaget växer.  

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till att engagera medarbetare är, enligt Gallup, företagets chefer, dess ledning. En engagerad ledare är lika med en engagerad medarbetare. Det är viktigt att en chef motiverar och uppmuntrar sina medarbetare till att handla. Att anställda har möjlighet till utveckling, förtroende för företagsledning och är stolta över organisationen är nyckeln till att en medarbetare stannar kvar på arbetsplatsen och blir dennes största tillgång.

Nedan finner du tips för att öka medarbetarnas engagemang:

  • Ge uppskattning och belöna dina medarbetare.
  • Ta reda på vilka uppgifter som slukar energi och försök ändra dem.
  • Lär känna dina medarbetare, var öppen och uppmuntra öppenhet.
  • Berätta dina förväntningar
  • Berätta att det finns samband mellan personliga mål och företagets mål.
  • Underskatta inte värdet på titlar.
  • Investera i dina medarbetare: se till att de har rätt teknik och hjälpmedel men även erbjud vidareutbildning och extra kurser.

 

Källor: 
Chefen som coach
Dale Carnegie