NyheterGDPR: Många företag är inte klara än

Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen med en ny lag, vilket innebär mycket arbete för företag och myndigheter.

Syftet med den nya lagen GDPR, som på svenska heter dataskyddsreformen, är att samtycke kommer krävas innan ens personuppgifter hanteras eller sparas. Denna förordning innebär förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personligt integritet.

Många förändringar
Dataskyddslagen kommer från ett EU-direktiv och kommer att gälla i samtliga EU-länder. Lagen träder i kraft den 25 maj i år. Enligt många innebär denna lagförändring höga kostnader och förändringar för många företag och myndigheter. Detta eftersom företagen måste inventera och kartlägga personuppgifter i sin verksamhet. Dessutom måste personalen utbildas och ett dataskyddsombud tillsättas.
 

Enligt en undersökning från Visma Spcs, är det så många som fyra av tio småföretagare som inte känner till vad förändringarna innebär.
- Vår vardag kryllar av personuppgifter och GDPR berör alla sorters verksamheter. Småföretag har inte råd att inte ha koll på GDPR, och därför är det allvarligt att så många inte har en plan ännu. Om kraven upplevs som krångliga är det läge att ta hjälp, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.
 

Höga straffkostnader
15 procent uppger att de är oroliga för att bryta mot reglerna och drabbas av böter. Den myndigheten i Sverige som kommer att ha tillsynsansvar är Datainspektionen. De kommer även att kunna utdöma sanktionsavgifter till de företag som inte lever upp till kraven. Om ett företag bryter mot lagen inom EU, kan de få en straffavgift på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av företagets omsättning (om det motsvarar mer än 20 miljoner euro). I Sverige kommer dock straffavgiften ligga mellan 10 och 20 miljoner kronor. En bedömning kommer att göras i varje enskilt fall bland annat utifrån hur allvarlig överträdelsen är.

En guide med GDPR
För att underlätta för dem som har ett mindre företag har verksamt.se och Datainspektionen tagit fram en guide som tar upp det viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen.

 

Källor :
http://media.visma.se/pressreleases/tvaa-maanader-kvar-bara-fyra-av-tio-smaafoeretagare-har-satt-sig-in-i-gdpr-2456720
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/