NyheterVad betyder den låga räntan för oss?

I februari i år bestämde Riksbanken att de behåller reporäntan oförändrad, alltså 
-0,5 %. Beslutet baseras på att Sverige ännu inte har uppnått inflationsmålet på 2 %. Detta är ett väldigt unikt läge för vårt land och har aldrig hänt tidigare. Men vad egentligen betyder detta för mig? 


Med hjälp av olika prognoser och modeller om framtiden fattar riksbanken beslut om hur hög eller låg reporänta vi ska ha i Sverige. En av riksbankens uppgifter är att hålla inflationen på en stabil nivå, och reporäntan är verktyget för det.


Riksbanken i mitten av 2015 sänkte reporäntan till en negativ ränta. Detta betyder att istället för att bankerna ska betala för att låna pengar, får de pengar av riksbanken. Detta är på grund av den låga inflationen i Sverige. Anledningen till att reporänta är negativ är att riksbanken vill att övriga banker ska sänka sina räntor gentemot kunder för att fåna ut mer pengar och för att få igång konsumtionen. 

Den viktigaste anledningen till att riksbanken bestämde sig att sänka räntan till negativ ränta är att vi har låg inflation i Sverige. Det innebär att det är låg tillväxt och låg konsumtion. Arbetslösheten blir högre och statsfinanser blir svagare.  


Nu lite om den låga räntan. Är det bra eller dåligt? Sanningen är att denna låga ränta är positivt för det svenska samhället, men på kort sikt eftersom lånekostnaden minskar och man får mer pengar över i plånboken. Det blir billigare att ta lån. Det leder till att vi kommer att kunna köpa mer, spara och investera för att få fart på ekonomin. Men någon gång kommer räntan att höjas igen och då gäller det att ha planerat sin ekonomi med att ha en buffert, utrymme att betala högre räntekostnader och vara beredd på att bostäderna kan gå ner i pris under en period. 

Vilka konsekvenser den låga räntan kan medföra? 
Eftersom bankerna lånar ut mer pengar till privatpersoner i Sverige, ökar vår belåningsgrad som är en av de högsta i världen. Dessutom påverkar den låga räntan bostandsmarknaden till stor del. Det betyder att bostäder är dyrare och vi kan se en kontinuerlig ökning av dess priser. Med tanke på den ökade bostadsbristen är det väldigt svårt för många att köpa bostäder i storstäder eftersom priserna ökat kraftigt.

De flesta är ense om att reporäntan kommer att höjas. Det är en självklarhet. Den största frågan är dock när detta kommer att ske. Höjs räntan, kan det bli problem för många svenskar som är högt belånade. Detta betyder att de kommer att ha svårt att betala av sina lån eller bostäder. 

Det som är det viktigaste att tänka på nu är att det är bra om vi lånar pengar. Men det är viktigt att titta på olika kalkyler, ha koll på sin eller sin familjs budget och ekonomi håller om det blir en ränteökning på några procent.