NyheterSå mycket mer sparar vi till barnen

Föräldrar som sparar till sina barn lägger i snitt 500 kronor per månad och barn. Ett svenskt barn har i snitt 50 735 kronor i sparkapital. 16 procent av föräldrarna har någon gång lånat eller tagit pengar från det sparande som är avsett för barnen. Det framgår av en rapport som presenterats i sommar.

Det genomsnittliga sparandet å barnens vägnar har ökat på senare tid och är nu åter uppe på samma nivå som 2012. Det stora trendbrottet skedde dock mellan 2009 och 2012, då vi såg ett tydligt hopp i statistiken vad gäller antalet föräldrar som sparar till sina barn. 2009 var det 21 procent av hushållen som inte sparade någonting alls till barnen. Tre år senare hade siffran sjunkit till 14 procent. I den uppdaterade undersökningen, som gjorts av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar, framgår att det nu, 2016, bara är 13 procent som inte sparar till sina barn.

Ju fler barn, desto fler ska dela på pengarna, så sparandet är inte helt oväntat störst för ensambarn. Föräldrar till ensambarn sparar i snitt 600 kronor i månaden. De som har två barn sparar i snitt 450 kronor per barn och månad och för trebarnsföräldrar är motsvarande siffra 415 kronor. Totalt hamnar det genomsnittliga sparandet på 500 kronor.

De flesta, nästan åtta av tio, som sparar till sina barn sätter in en fast summa varje månad. 14 procent har råd att avsätta hela barnbidraget till sparande. Den vanligaste sparformen är fonder, följt av bankkonto.

En stor majoritet, sju av tio föräldrar, sparar till barnen i barnens namn. Det tenderar dock att vara vanligare bland yngre föräldrar – och därmed med yngre barn – att spara i sina egna namn för barnens räkning. I åldersgruppen 30–39 år sparar 42 procent av föräldrarna till barnen i sina egna namn. De flesta rör aldrig sparpengarna, men 13 procent av de intervjuade föräldrarna säger att de lånat pengar och sedan återlämnat motsvarande summa. 3 procent har tagit pengar utan att sätta tillbaka summan.

När det gäller storleken på sparkapitalet så har det skett en stor ökning på senare år. 2012 var det totala sparkapitalet i genomsnitt 32 658 kronor. Det har nu ökat till i snitt 50 735 kronor per barn. Enligt undersökningen tycker svenska föräldrar att ett rimligt sparkapital att ge barnen, inklusive värdeökning, är knappt 160 000 kronor. Pappor tar sikte på ett högre belopp än mammor.

Rapporten avslutas med ett räkneexempel som åskådliggör hur även ett lågt sparbelopp kan växa till ett stort kapital om sparandet sker under lång tid. Avkastningen har också stor betydelse. Så här skulle det se ut med olika avkastningar efter 18 års sparande. Exklusive avgifter och skatt.

Sparbelopp per månad:                   2%                  5%              6%

300 kronor                            77 900 kr       104 200 kr     115 200 kr

600 kronor                           155 800 kr      208 500 kr     230 400 kr

1 000 kronor                        259 700 kr      347 500 kr     384 000 kr