Öppna Konto

Välj om du vill placera ditt sparkapital i ett  fritt eller bundet sparande hos ViaSpar. Eller varför inte välja båda delarna? Hanteringen av våra sparkonton är helt internetbaserad. Ansök om konto enkelt och smidigt med e-legitimation. Du kan börja spara omgående och hantera ditt konto på Mina Sidor. Om du inte har e-legitimation så skaffar du den enklast hos din bank. Ofta kan du ladda hem en direkt från bankens hemsida.

Mer information om e-legitimation hittar du här.

Kontotyp Årsränta Effektiv ränta* Fria uttag Bindningstid Tillåten insättning Insättningsgaranti  
Sparkonto 4.50% 4.50% Ja Nej Min 5000***
Max 50 000
Nej
Kapitalkonto 3 månader 5.10% 5.20% Nej** 3 månader Min 5000
Max 50 000
Nej
Kapitalkonto 6 månader 5.60% 5.68% Nej** 6 månader Min 5000
Max 50 000
Nej
Kapitalkonto 1 år 6.0% 6.0% Nej** 12 månader Min 5000
Max 50 000
Nej
Kapitalkonto 2 år 7.1% 6.86% Nej** 24 månader Min 5000
Max 50 000
Nej
Kapitalkonto 3 år 8.00% 7.43% Nej** 36 månader Min 5000
Max 50 000
Nej

*Den effektiva räntan är räntan som genereras när man tar hänsyn till ränta på ränta effekten och beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.
På ViaSpar kapitaliseras räntan först vid löptidens slut och ränta på ränta effekten uteblir för löptider längre än 1 år.

**Uttag från kapitalkonto innan bindningstidens slut medför en avgift på 3% av kapitalbeloppet (dock minst 300 kr).

*** Första insättningen på sparkontot är 5000 kr. Därefter är minsta insättning 500 kr.

 

 

ViaSpar Finans AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av VIA SMS Group framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.