Öppna Konto

Välj om du vill placera ditt sparkapital i ett  fritt eller bundet sparande hos ViaSpar. Eller varför inte välja båda delarna? Hanteringen av våra sparkonton är helt internetbaserad. Ansök om konto enkelt och smidigt med e-legitimation. Du kan börja spara omgående och hantera ditt konto på Mina Sidor. Om du inte har e-legitimation så skaffar du den enklast hos din bank. Ofta kan du ladda hem en direkt från bankens hemsida.

ViaSpar Finans AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av VIA SMS Group framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Mer information om e-legitimation hittar du här.

Kontotyp Årsränta Effektiv ränta* Fria uttag Bindningstid Tillåten insättning Insättningsgaranti  
Sparkonto 5.50% 5.50% Ja Nej Min 5000***
Max 50 000
Nej

*Den effektiva räntan är räntan som genereras när man tar hänsyn till ränta på ränta effekten och beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.
På ViaSpar kapitaliseras räntan först vid löptidens slut och ränta på ränta effekten uteblir för löptider längre än 1 år.

**Uttag från kapitalkonto innan bindningstidens slut medför en avgift på 3% av kapitalbeloppet (dock minst 300 kr).

*** Första insättningen på sparkontot är 5000 kr. Därefter är minsta insättning 500 kr.