Investera i lån

Med den nya tjänsten kommer du att få 10 % årlig ränta med möjlighet att få återbetalning av ditt kapital inom 14 dagar.

Med ViaSpar Finans AB kan du investera i företagslån i företag inom företagsgruppen. Dina investeringar i företagslån kommer som tidigare att användas uteslutande som finansiering för lån utfärdade av Via Conto och för utbyggnaden av JSC "VIA SMS group". Bolagets huvudsakliga tillgångar utgörs av räntebärande koncernlån.

Kontotyp Årsränta Effektiv ränta* Fria uttag Bindningstid Tillåten insättning Insättningsgaranti  
Investeringskonto 10% 10% Ja Nej Min 5000***
Max 200 000
Nej

Se till att inte betala till vårt gamla BG-nummer. Vi kommer inte att motta din överföring om du gör betalning till det gamla kontot då det inte längre är aktivt. 

Du måste ange ditt OCR nummer när du registrerar betalningen. OCR numret hittar du när du loggar in på Mina Sidor.

Mottagare: ViaSpar Finans AB
Kontonummer: IBAN: LT78 3250 0505 3054 5255
BIC: REVOLT21
Intermediär BIC: BARCGB22
Mottagarens adress: Holländargatan 27, 113 59, Stockholm, Sverige
Bank/Betalningsinstitut: Revolut Payments UAB
Bank-/betalningsinstitutets adress: Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Litauen

*Den effektiva räntan är räntan som genereras när man tar hänsyn till ränta på ränta effekten och beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.
På ViaSpar kapitaliseras räntan först vid löptidens slut och ränta på ränta effekten uteblir för löptider längre än 1 år.

**Uttag från kapitalkonto innan bindningstidens slut medför en avgift på 3% av kapitalbeloppet (dock minst 300 kr).

*** Första insättningen på sparkontot är 5000 kr. Därefter är minsta insättning 500 kr.