Viktig information!

ViaSpar Finans AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av VIA SMS Group framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Sparkonto

  • Årsränta: 5.50%
  • Bindningstid: Nej

Vill du placera ditt företags överskottslikviditet på ett sparkonto med bra ränta? Välj vilken sparform som passar dig bäst och ansök om företagssparkonto! Du kan öppna företagssparkonto om du har aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma.

ViaSpar Finans är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för VIA SMS Groups expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

VIA SMS Gruppen investerar i den europeiska konsumentkreditmarknaden. 

ViaSparkonto Företag – löpande sparkonto

Sparkonto har rörlig ränta, f.n. 6 %, med fria insättningar och uttag. Första insättningen på sparkontot är 10 000 kr. Därefter kan du fylla på sparkontot med minsta insättning 1000 kr. Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott och beräknas från första kronan när kontosaldo uppnått 10 000 kronor. Perfekt för dig som vill få bra sparränta med bibehållen flexibilitet när det gäller uttag och insättningar. Vid uttag finns pengarna på ditt föranmälda företagskonto i annan bank senast inom 3 bankdagar, men oftast redan nästa bankdag.

VIAKAPITAL FÖRETAG– MED 1, 2 OCH 3 ÅRS BINDNINGSTID

Om du inte behöver pengarna den närmaste tiden kan du välja bundet sparande med upp till 3 års bindningstid. Aktuella inlåningsräntor gäller vid minsta insättning om 10 000 kronor från första kronan, d.v.s. insättningen måste uppgå till lägst 10 000 kronor.

Max en (1) insättning per konto, dvs du kan inte fylla på kapitalkonto. Däremot kan du öppna flera kapitalkonton med olika bindningstider.

Vid förtida uttag debiteras en uttagsavgift om 1 % på uttaget kapital, dock lägst 1 000 kronor.

Öppna företagssparkonto

Tack! Vi har mottagit din ansökan och återkommer inom kort per e-post med mer information.

Kontotyp Årsränta Effektiv ränta* Fria uttag Bindningstid Tillåten insättning
ViaSparkonto Företag 6.0% 6.0% Ja Nej Min 10 000, Max 2 000 000
ViaKapital Företag 1 år 7.5% 7.5% Nej 1 år Min 10 000
ViaKapital Företag 2 år 8.5% 8.17% Nej 2 år Min 10 000
ViaKapital Företag 3 år 9.5% 8.72% Nej 3 år Min 10 000

*Den effektiva räntan är räntan som genereras när man tar hänsyn till ränta på ränta effekten och beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.
På ViaSpar kapitaliseras räntan först vid löptidens slut och ränta på ränta effekten uteblir för löptider längre än 1 år.

**Uttag från ViaKapitalkonto innan bindningstidens slut medför en avgift på 1% av uttagsbeloppet (dock minst 1000 kr).

Allmänna villkor Företagsspar i EUR

Så här fungerar det